Obec Hluchov

Obec Hluchov leží na jižním okraji Zábřežské vrchoviny okrsku Přemyslovické vrchoviny, v přechodovém území mezi Hornomoravským úvalem a Českomoravskou vrchovinou, západně od výrazné etnografické oblasti ústřední Hané. Jedná se o pahorkatinu tvořící pruh nižšího terénu v pokračování tektonické sníženiny Prostějovské kotliny. V řešeném území plochý terén pozvolna stoupá zhruba od východu k západu. Nejvyšším bodem je zde kóta 424m.n.m. na severozápadě. Jižní hranici řešeného území tvoří široká niva Romže. 

Obec Hluchov

Hluchov leží na průjezdní silnici z Prostějova do Konice, na náhorní plošině a tvoří ulicovku od níž odbočuje severovýchodním směrem z obce silnice k Čechám pod Kosířem a jižním směrem k Běleckému mlýnu. V jižní části obce bývá osamocená skupina domků nazývána Florianov, později Na kopci. V současnosti je tato část již propojena s vlastní zástavbou Hluchova. V jihovýchodní části údolí říčky Romže se nachází bývalý hluchovský mlýn. V severní části nivy a na jejích svazích vzniklo v minulosti několik rekreačních lokalit. Na západní okraji katastrálního území leží izolovaný samota bývalého zemědělského dvora zvaná Zámeček.

Jádro zástavby obce tvoří  návesní ulice, sledující hlavní cestu. Zástavba obce si dodnes uchovává kompaktní charakter, typický pro původní zástavbu s částečně zachovaným souborem hospodářských staveb v zadních částech parcel domů. V průběhu vývoje obce se však zástavba přelila za hranici původní zástavby, kde byla vystavěna řada nových objektů, zároveň také došlo k propojení bývalého Floriánova s Hluchovem.

 

 

Olomoucký kraj logo

Olomoucký kraj v roce 2017 poskytl dotaci obci Hluchov z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje, dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce. Účelem dotace je částečná úhradu výdajů projektu na Revitalizace veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v Hluchově ve výši 300 000,- Kč.

____________________________________________________ _________________________

Olomoucký kraj v roce 2019 poskytl dotaci obci Hluchov z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019,dotační titul č.5 Podpora venkovských prodejen ve výši 50 000,-Kč. Účelem dotace je částečná úhrada uznatelných výdajů na činnost "Podpora prodejny smíšeného zboží v obci Hluchov". Projekt.docx

4. 4. Ivana

Zítra: Miroslava

Odkazy

Koronavirus- informace občanům

https://www.hluchov.cz/aktuality/koronavirus-informace-obcanum

 

gobec_banner_185_px.jpg

Rozvojový plán zeleně

Rozvojový_plan_zeleně.pdf

Evidence hřbitova

http://www.geosense.cz/geoportal/hluchov/?lang=cs&zoom=7&lat=-1125541.51339&lon=-566453.35816&layers=BTFFFFFFFTFFTT

Informace CzechPOINT

Informace o pracovišti Czech POINT.doc


www.czechpoint.cz

Návštěvnost stránek

118781
obechluchov_footer.png