Kalendář událostí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8
Omezení průjezdu v ulici "Chaloupky"
9
Omezení průjezdu v ulici "Chaloupky"
10
Omezení průjezdu v ulici "Chaloupky"
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > MŠ Hluchov

MŠ Hluchov

Mateřská škola Hluchov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Název zařízení: Mateřská škola Hluchov, okres Prostějov příspěvková organizace
Druh zařízení:  jednotřídní  mateřská škola se smíšeným oddělením

MŠ HluchovAdresa: Hluchov 73
798 41 Kostelec na Hané

Telefon:  582 378 118
E-mail:  materskaskola@hluchov.cz

IČ:  75023199
IZO:  600119556

Zřizovatel: Obec Hluchov

Ředitelka školy:  Petra Henková

Zařazení do sítě škol: 8. 3. 1996
Počet pracovníků: 4
Kapacita součástí : 25

Personální obsazení:

 • Ředitelka :  Petra Henková
 • Učitelka:  Hana Nováková
 • Učitelka : Ilona Bušová
 • Školnice a pracovnice výdeje stravy: Marie Fraštiová

Fotogalerie MŠ

Charakteristika školy

Děti

Naše mateřská škola se nachází v malé vesničce Hluchov, asi 12 kilometrů od okresního města Prostějov. Budova mateřské školy sloužila dříve jako základní škola. V roce 1980 se začalo s rekonstrukcí budovy a od 1.1.1981 byla mateřská škola otevřena. Od 1.1.2003 jsme se stali samostatným právním subjektem.

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Celková kapacita je 25 dětí. 
K 1.9.2023 je v MŠ zapsáno 19 dětí ve věkovém složení od dvou do šesti let. Provozní náklady školy zajišťuje zřizovatel – obec. Výše školného činí 200.-Kč za dítě měsíčně.

Budova školy je přízemní a jsou v ní tyto místnosti: hala, třída, herna, výdejna stravy, šatny pro děti a pro zaměstnance a umývárny a WC pro děti a zaměstnance. Ve vstupní hale se vyvěšují informace pro rodiče a jsou zde vystaveny dětské práce, které se stále obměňují a které tvoří podstatnou část výzdoby v MŠ. Prostorné místnosti – třída a herna – jsou odděleny stahovacími dveřmi. Tyto místnosti slouží ke hrám a různým činnostem dětí a jsou velmi dobře vybaveny pomůckami a hračkami. Ve třídě jsou umístěné stolky, kde se děti stravují a provádějí různé výtvarné a pracovní činnosti, herna slouží po obědě k odpočinku dětí (zde se rozkládají molitanové matrace) a je přes den využívána ke hrám a různým činnostem a k tělovýchovným a hudebním aktivitám.

Obědy a svačinky pro děti dovážíme ze stravovny ZŠ Ptení.

Na budovu mateřské školy navazuje školní dvůr a zahrada. Na dvoře je travnatá a betonová plocha, pískoviště a dřevěné stolečky a lavičky – na posezení. Stolečky a lavičky jsou mobilní, mohou se tak přesunovat podle potřeby. Za budovou MŠ je velká zahrada, která prošla v letech 2011 a 2012 rekonstrukcí. Dětem je zde k dispozici velké pískoviště, pružinové a překlápěcí houpačky, dřevěná konstrukce se skluzavkou, hrazdičky a ohniště, které využíváme pro společné akce s rodiči.

Při pobytu dětí venku navštěvujeme také pěkné obecní hřiště, i v blízkém okolí je spoustu možností pobytu dětí v přírodě. /obec je obklopena loukami, poli, lesy…/

V roce 2013 byla provedena celková rekonstrukce budovy MŠ /výměna oken, dveří, zateplení podlah a stropů, výměna střechy, instalace elektrických přímotopů a celkové zateplení budovy. Dále byla instalována vzduchoventilační jednotka VZT, která v kombinaci s přirozeným větráním okny slouží k lepší kvalitě vzduchu uvnitř budovy. /část této rekonstrukce byla pořízena z dotací EU – „zelená úsporám“/.

Životospráva

 • dětem je poskytována plnohodnotná strava podle příslušných předpisů, dopolední a odpolední přesnídávka a oběd se dovážejí ze stravovny ZŠ Ptení
 • je zachována vhodná skladba jídelníčku, rodiče mohou doplňovat jídelníček dalším ovocem a zeleninou z vlastních zdrojů
 • je zajištěn dostatečný pitný režim během celého pobytu dítěte v MŠ, i při pobytu venku,
 • mezi jednotlivými jídly je dodržován interval maximálně tři hodiny
 • nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a učily se tak zdravému stravování (děti jen vybídneme, nepřemlouváme)
 • je zajištěn flexibilní denní režim, kde se z hlediska zdraví dodržuje doba podávání jídla a ostatní činnosti se mohou měnit a přizpůsobovat okamžité situaci a potřebám dětí.
 • rodiče mají možnost po předchozí dohodě s učitelkou přivádět děti do MŠ kdykoliv podle svých potřeb
 • pro nové děti zajišťujeme tzv. adaptační program /rodiče mohou přicházet do MŠ se svými dětmi a umožnit jim přirozenější seznamování s prostředím školy i s režimem dne
 • je samozřejmostí každodenní pobyt venku a to nejméně 2 hodiny, s výjimkou špatného počasí
 • děti mají dostatek prostoru k pohybu jednak v MŠ, jednak při pobytu venku
 • dětem, které odpoledne nechtějí spát nebo odpočívat na lůžku, umožňujeme náhradní klidné  aktivity /klidné hry na koberci, kreslení, modelování, prac. listy, PUZZLE atd./ do spaní děti nikdy nenutíme
 • všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí

Psychosociální podmínky

Věkově smíšená skupina je velmi vhodná pro sociální rozvoj dětí /děti se učí ohleduplnosti k menším D, vzájemně si pomáhají, dělí se o hračky apod.. Snažíme se o to, aby se děti rozvíjely podle svých schopností, zájmů, respektujeme dítě jako individualitu, jeho jedinečnost

 • pro nové děti zajišťujeme tzv. adaptační program /rodiče mohou přicházet do MŠ se svými dětmi a umožnit jim přirozenější seznamování s prostředím školy i s režimem dne
 • všechny děti v MŠ mají stejná práva a povinnosti
 • společně nastavujeme pravidla, kterými se budeme řídit a která se budeme snažit dodržovat
 • snažíme se o nenásilnou a klidnou komunikaci s dítětem navozujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce
 • děti nezatěžujeme nadměrným chvatem a nervozitou, vše probíhá v klidu a pohodě
 • vyvažujeme osobní svobodu a volnost s nezbytnou mírou omezení (pravidla, bezpečnost)
 • využíváme hlavně pochvaly a povzbuzení, učíme děti důvěřovat si a důvěřovat dospělým v MŠ
 • podporujeme podmínky jako je ohleduplnost, tolerance, vzájemná důvěra, solidarita, rovnost všech lidí
 • jakákoli komunikace s dítětem, kterou pociťuje jako násilí, je nepřípustná
 • všechny děti mají rovnocenné postavení, projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování jsou nepřípustné

Stručná charakteristika výchovně vzdělávacího procesu

Motto naší mateřské školy:

„Nejkrásnější na světě je pohled na šťastné a spokojené děti“

V naší jednotřídní mateřské škole je věkové složení dětí od 2 do 6 let. Školní vzdělávací program se maximálně přizpůsobuje všem potřebám těchto dětí, vývojová specifika jsou při vzdělávání dětí plně respektována, uvědomujeme si individuální schopnosti a potřeby každého dítěte. Dostatečně využíváme tzv. prožitkového učení, které vychází z vlastní zkušenosti a prožitku, silného citového vjemu a přímých zážitků dětí.

Z toho vyplývá filozofie naší mateřské školy:

„Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy, dbát na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí a na základě osobní zkušenosti a prožitku pečovat o životní prostředí, které nás obklopuje a ve kterém žijeme.“

Zařazujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Naším cílem je iniciovat vhodné činnosti, připravovat prostředí, nabízet dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět všemu kolem sebe i sobě.

Obsah výchovně vzdělávacího procesu je podrobně popsán v propojených celcích, tzv. integrovaných blocích, které obsahují tyto informace.

 • název integrovaného bloku
 • co je cílem bloku
 • dílčí vzdělávací cíle
 • konkretizované očekávané výstupy
 • vzdělávací nabídka
 • vytýčené kompetence

Integrované bloky a jejich přibližný časový rozsah

 • září - "Nebojte se, já to zvládnu" 
 • říjen - "Co se děje na zahradě, na poli a v lese" 
 • listopad - "Domečku, kdo v tobě bydlí aneb proč bylo v pelíšku teplo"
 • prosinec - "Zvoneček brzy zacinká, do Vánoc zbývá jen chvilinka"  
 • leden - "Jemináčku, to je zima, neškodila by peřina"
 • únor -  "Masopust je pro radost,  hudba hraje, jídla dost" 
 • březen , duben - "Nic lepšího v světě není, nežli jarní probuzení" 
 • květen - "Svět je plný vůní a nejlíp voní moje maminka" 
 • červen - "Kam nás nohy ponesou" 

Součástí integrovaných bloků jsou tzv. myšlenkové mapy, kde jsou plánované činnosti podrobněji popsány a mohou se měnit i doplňovat podle okamžité potřeby a situace v MŠ

Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Je důležité dbát na to, aby poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi byl vyvážený a aby se děti těchto aktivit účastnily podle zájmu. V případě potřeby odpočinku se může dítě kdykoliv uchýlit do klidných koutků, respektuje se jeho soukromí.

 Digitalizujeme školu.jpg