Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 1
Mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu-podzim 2022
2
3 4
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
5
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
6
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
7
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
8
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
9
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
10
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
11
Dočasné uzavření OSSZ Prostějov
12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > MŠ Hluchov

MŠ Hluchov

Mateřská škola Hluchov, okres Prostějov, příspěvková organizace

Název zařízení: Mateřská škola Hluchov, okres Prostějov příspěvková organizace
Druh zařízení:  jednotřídní  mateřská škola se smíšeným oddělením

MŠ HluchovAdresa: Hluchov 73
798 41 Kostelec na Hané

Telefon:  582 378 118
E-mail:  materskaskola@hluchov.cz

IČ:  75023199
IZO:  600119556

Zřizovatel: Obec Hluchov

Zastupující ředitelka školy:  Petra Henková

Zařazení do sítě škol: 8. 3. 1996
Počet pracovníků: 4
Kapacita součástí : 25

Personální obsazení:

 • Zastupujicí ředitelka :  Petra Henková
 • Učitelka:  Hana Nováková
 • Školní asistentka : Denisa Slouková
 • Školnice a pracovnice výdeje stravy: Marie Fraštiová

Fotogalerie MŠ

Charakteristika školy

Děti

Naše mateřská škola se nachází v malé vesničce Hluchov, asi 12 kilometrů od okresního města Prostějov. Budova mateřské školy sloužila dříve jako základní škola. V roce 1980 se začalo s rekonstrukcí budovy a od 1.1.1981 byla mateřská škola otevřena. Od 1.1.2003 jsme se stali samostatným právním subjektem.

Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. Celková kapacita je 25 dětí. 
V současné době je v MŠ zapsáno 25 dětí ve věkovém složení od dvou do šesti let. Provozní náklady školy zajišťuje zřizovatel – obec. Od 1. 9. 2014 se začalo vybírat školné – a to 180.-Kč za dítě měsíčně.

Budova školy je přízemní a jsou v ní tyto místnosti: hala, třída, herna, výdejna stravy, šatny pro děti a pro zaměstnance a umývárny a WC pro děti a zaměstnance. Ve vstupní hale se vyvěšují informace pro rodiče a jsou zde vystaveny dětské práce, které se stále obměňují a které tvoří podstatnou část výzdoby v MŠ. Prostorné místnosti – třída a herna – jsou odděleny stahovacími dveřmi. Tyto místnosti slouží ke hrám a různým činnostem dětí a jsou velmi dobře vybaveny pomůckami a hračkami. Ve třídě jsou umístěné stolky, kde se děti stravují a provádějí různé výtvarné a pracovní činnosti, herna slouží po obědě k odpočinku dětí (zde se rozkládají molitanové matrace) a je přes den využívána ke hrám a různým činnostem a k tělovýchovným a hudebním aktivitám.

Obědy a svačinky pro děti dovážíme ze stravovny ZŠ Ptení.

Na budovu mateřské školy navazuje školní dvůr a zahrada. Na dvoře je travnatá a betonová plocha, pískoviště a dřevěné stolečky a lavičky – na posezení. Stolečky a lavičky jsou mobilní, mohou se tak přesunovat podle potřeby. Za budovou MŠ je velká zahrada, která prošla v letech 2011 a 2012 rekonstrukcí. Dětem je zde k dispozici velké pískoviště, pružinové a překlápěcí houpačky, dřevěná konstrukce se skluzavkou, hrazdičky a ohniště, které využíváme pro společné akce s rodiči.

Při pobytu dětí venku navštěvujeme také pěkné obecní hřiště, i v blízkém okolí je spoustu možností pobytu dětí v přírodě. /obec je obklopena loukami, poli, lesy…/

V roce 2013 byla provedena celková rekonstrukce budovy MŠ /výměna oken, dveří, zateplení podlah a stropů, výměna střechy, instalace elektrických přímotopů a celkové zateplení budovy. Dále byla instalována vzduchoventilační jednotka VZT, která v kombinaci s přirozeným větráním okny slouží k lepší kvalitě vzduchu uvnitř budovy. /část této rekonstrukce byla pořízena z dotací EU – „zelená úsporám“/.

Životospráva

 • dětem je poskytována plnohodnotná strava podle příslušných předpisů, dopolední a odpolední přesnídávka a oběd se dovážejí ze stravovny ZŠ Ptení
 • je zachována vhodná skladba jídelníčku, rodiče mohou doplňovat jídelníček dalším ovocem a zeleninou z vlastních zdrojů
 • je zajištěn dostatečný pitný režim během celého pobytu dítěte v MŠ, i při pobytu venku,
 • mezi jednotlivými jídly je dodržován interval maximálně tři hodiny
 • nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby alespoň ochutnaly a učily se tak zdravému stravování (děti jen vybídneme, nepřemlouváme)
 • je zajištěn flexibilní denní režim, kde se z hlediska zdraví dodržuje doba podávání jídla a ostatní činnosti se mohou měnit a přizpůsobovat okamžité situaci a potřebám dětí.
 • rodiče mají možnost po předchozí dohodě s učitelkou přivádět děti do MŠ kdykoliv podle svých potřeb
 • pro nové děti zajišťujeme tzv. adaptační program /rodiče mohou přicházet do MŠ se svými dětmi a umožnit jim přirozenější seznamování s prostředím školy i s režimem dne
 • je samozřejmostí každodenní pobyt venku a to nejméně 2 hodiny, s výjimkou špatného počasí
 • děti mají dostatek prostoru k pohybu jednak v MŠ, jednak při pobytu venku
 • dětem, které odpoledne nechtějí spát nebo odpočívat na lůžku, umožňujeme náhradní klidné  aktivity /klidné hry na koberci, kreslení, modelování, prac. listy, PUZZLE atd./ do spaní děti nikdy nenutíme
 • všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí

Psychosociální podmínky

Věkově smíšená skupina je velmi vhodná pro sociální rozvoj dětí /děti se učí ohleduplnosti k menším D, vzájemně si pomáhají, dělí se o hračky apod.. Snažíme se o to, aby se děti rozvíjely podle svých schopností, zájmů, respektujeme dítě jako individualitu, jeho jedinečnost

 • pro nové děti zajišťujeme tzv. adaptační program /rodiče mohou přicházet do MŠ se svými dětmi a umožnit jim přirozenější seznamování s prostředím školy i s režimem dne
 • všechny děti v MŠ mají stejná práva a povinnosti
 • společně nastavujeme pravidla, kterými se budeme řídit a která se budeme snažit dodržovat
 • snažíme se o nenásilnou a klidnou komunikaci s dítětem navozujeme vzájemný vztah důvěry a spolupráce
 • děti nezatěžujeme nadměrným chvatem a nervozitou, vše probíhá v klidu a pohodě
 • vyvažujeme osobní svobodu a volnost s nezbytnou mírou omezení (pravidla, bezpečnost)
 • využíváme hlavně pochvaly a povzbuzení, učíme děti důvěřovat si a důvěřovat dospělým v MŠ
 • podporujeme podmínky jako je ohleduplnost, tolerance, vzájemná důvěra, solidarita, rovnost všech lidí
 • jakákoli komunikace s dítětem, kterou pociťuje jako násilí, je nepřípustná
 • všechny děti mají rovnocenné postavení, projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování jsou nepřípustné

Stručná charakteristika výchovně vzdělávacího procesu

Motto naší mateřské školy:

„Nejkrásnější na světě je pohled na šťastné a spokojené děti“

V naší jednotřídní mateřské škole je věkové složení dětí od 2 do 6 let. Školní vzdělávací program se maximálně přizpůsobuje všem potřebám těchto dětí, vývojová specifika jsou při vzdělávání dětí plně respektována, uvědomujeme si individuální schopnosti a potřeby každého dítěte. Dostatečně využíváme tzv. prožitkového učení, které vychází z vlastní zkušenosti a prožitku, silného citového vjemu a přímých zážitků dětí.

Z toho vyplývá filozofie naší mateřské školy:

„Rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého a tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy, dbát na uspokojování individuálních potřeb a zájmů dětí a na základě osobní zkušenosti a prožitku pečovat o životní prostředí, které nás obklopuje a ve kterém žijeme.“

Zařazujeme aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané a vyvážené. Naším cílem je iniciovat vhodné činnosti, připravovat prostředí, nabízet dětem příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět všemu kolem sebe i sobě.

Obsah výchovně vzdělávacího procesu je podrobně popsán v propojených celcích, tzv. integrovaných blocích, které obsahují tyto informace.

 • název integrovaného bloku
 • co je cílem bloku
 • dílčí vzdělávací cíle
 • konkretizované očekávané výstupy
 • vzdělávací nabídka
 • vytýčené kompetence

Integrované bloky a jejich přibližný časový rozsah

 • září - "Nebojte se, já to zvládnu" 
 • říjen - "Co se děje na zahradě, na poli a v lese" 
 • listopad - "Domečku, kdo v tobě bydlí aneb proč bylo v pelíšku teplo"
 • prosinec - "Zvoneček brzy zacinká, do Vánoc zbývá jen chvilinka"  
 • leden - "Jemináčku, to je zima, neškodila by peřina"
 • únor -  "Masopust je pro radost,  hudba hraje, jídla dost" 
 • březen , duben - "Nic lepšího v světě není, nežli jarní probuzení" 
 • květen - "Svět je plný vůní a nejlíp voní moje maminka" 
 • červen - "Kam nás nohy ponesou" 

Součástí integrovaných bloků jsou tzv. myšlenkové mapy, kde jsou plánované činnosti podrobněji popsány a mohou se měnit i doplňovat podle okamžité potřeby a situace v MŠ

Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí. Je důležité dbát na to, aby poměr mezi spontánními a řízenými činnostmi byl vyvážený a aby se děti těchto aktivit účastnily podle zájmu. V případě potřeby odpočinku se může dítě kdykoliv uchýlit do klidných koutků, respektuje se jeho soukromí.